бъркам

бъркам
гл. - нарушавам покоя на, разбърквам, размесвам, мътя, размътвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • бъркам се — гл. вмесвам се, намесвам се, вземам участие, участвувам, замесвам се, забърквам се, пъхам си носа, пъхам си гагата, завирам се гл. обърквам се, сгрешавам, правя грешка гл. намесвам, преча, меся се …   Български синонимен речник

  • преча — гл. препречвам, запречвам, преграждам, пресичам гл. спъвам, препятствувам, противодействувам, възпрепятствувам, създавам въртели, създавам спънки, мътя водата гл. додявам, додея, смущавам, безпокоя, притеснявам, пречкам се, бъркам гл. вредя,… …   Български синонимен речник

  • барам — гл. пипам, опипвам, докосвам, барвам, попипвам, набарвам, напипвам, бъркам, бутам, хващам …   Български синонимен речник

  • блуждая — гл. лутам се, скитам, щурам се, снова, рея се, въртя се, шляя се, миткам, витая, губя се, изгубвам се, суетя се, бъркам се, пътешествувам, странствувам, кръстосвам гл. колебая се, двоумя се, не се решавам гл. бродя …   Български синонимен речник

  • бунтувам — гл. вдигам бунт, възбунтувам, разбунтувам, бъркам ума гл. подстрекавам, подбуждам, създавам недоволство, вълнувам …   Български синонимен речник

  • бърникам — гл. бъркам, ровя, чопля, тършувам, бутам, разбутвам, разбърквам, размърдвам, размествам гл. пипам с пръсти, въртя в ръцете си, пипам, опипвам …   Български синонимен речник

  • вземам участие — словосъч. участвувам, имам дял, имам пръст, бъркам се, намесвам се …   Български синонимен речник

  • вмесвам се — гл. меся се, вземам участие, участвувам, посреднича, интервенирам, намесвам се, замесвам се, влизам, бъркам се, бутам се, мушкам се, навирам се, пъхам си носа гл. налитам, натъквам се, вмъквам се …   Български синонимен речник

  • възбунтувам — гл. бунтувам, вдигам бунт, разбунтувам, бъркам ума гл. подстрекавам, подбуждам, създавам недоволство, вълнувам …   Български синонимен речник

  • греша — гл. бъркам, обърквам, сгрешавам, правя грешка, провинявам се, прегрешавам, заблуждавам се, отклонявам се, съм на крив път, имам грешка, посбърквам, не съм прав, сбъркал съм, виновен съм …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”